INDEKS ZAGAĐENJA U POSLEDNJEM SATU
Lokacija stanice
Meta podaci
Naziv stanice
Grad
Početak rada
Pripada mreži
EOI Code
Klasifikacija
Zona
Latitude
Longitude
Latitude DMS
Longitude DMS
Nadmorska visinam